Musik og ånd

Sæson 2019-2020

 

Baggrund

Ikke meget kan berøre vort inderste som musik. Musikken vækker følelser til live og baner vej for erkendelse af, at vi er åndsvæsner med mulighed for at tro på evighed og det guddommelige. Forholdet mellem musik og ånd rækker helt tilbage til den kristne kirkes begyndelse, og i denne sæson vil vi i Jesuskirkens Aftenhøjskole se nærmere på denne storslåede tradition. Vi skal beskæftige os med den første kristne musikalske udvikling, forholdet mellem mystik og musik, forkyndelsen hos komponisten J. S. Bach og salmesangen set i lyset af både Den Danske Salmebog og åndskraften i Grundtvigs salmer. Ligesom vi også skal trække linjer helt op til det moderne. I en tid, hvor vi er i færd med at genopdage værdien af at synge og blive dannet i kraft af det musikalske, er sammenhængen mellem kristendom, ånd og musik meget vigtig at kende.  

Program

  Torsdag den 26. september 2019 kl. 19.30
  "Kirkemusikkens udvikling fra første færd til i dag"
  Trine Birgitte Smith - Musikhistoriker

 

Den vesteuropæiske kirkemusik er som en stor gryde med en sammenkogt ret i: Ingredienserne er mangfoldige og beriger hinanden.

De flyder rundt i en suppe af glæde over musik, af lovprisning og skønhed, trøst i sorg og nød samt politisk indflydelse og smag.

Jeg vil fiske i gryden og præsentere udvalgte lækkerier for Jer.

 

  Torsdag den 24. oktober kl. 19.30   
  "Musikkens himmelstige: Musik og mystik hos
   Hildegard af Bingen"
   Kirsten Kjærulff - Cand.mag. pens. universitetslærer

Musikken er i oldtid og middelalderen en gyngende bro mellem Himmel og jord. Dens svingninger forbinder mennesket med Guds kosmiske orden og skønhed, med englesangen for Guds trone. Derfor åbner den hjertet og forener mennesket med Gud. "Den der synger, beder dobbelt."

For Hildegard af Bingen er musikken mere end hos nogen anden en direkte vej til Gud.  I sine visioner hører hun englene synge, og nedskriver med noder det, som hun har hørt. Derfor er hendes sange på en helt særlig måde ”himmelsk musik”, som også i dag kan løfte sindet op til en højere verden.

 

   Torsdag den 28. november kl. 19.30   
   "Ånd og liv i salmebogen" 
   Erik Norman Svendsen - Biskop og forhenværende 
   kgl. konfessionarius
 

Den danske Salmebog rummer en enestående samling af salmer helt fra kristendommens begyndelse og frem til i dag. Tekster fulde af ånd og liv. Tænk på Luthers kampsalmer, Kingos passionssalmer, Brorsons julesalmer og Grundtvigs pinsesalmer. Ingemanns morgen- og aftensange ikke at forglemme. Men uden iørefaldende og sangbare melodier var de ikke kommet på alles læber. For musikken er særlig fremragende til at formidle følelser som glæde og sorg, liv og lykke, sorg og smerte.

Erik Norman Svendsen vil fortælle herom, og sammen vil vi synge salmer fra salmebogen som stadig beriger både kirkens gudstjenesteliv, skolens morgensang og den personlige eftertanke

 

 Torsdag den 23. januar 2020 kl. 19.30
  "Ånden i Grundtvigs salmer"
  Sune Auken - Dr.phil., lektor ved Københavns Universitet

 

Salmesangen har en central plads i kirkens gudstjenester, og Grundtvigs salmer har en central plads i salmesangen. Grundtvig er på én og samme tid kirkens betydeligste salmedigter, kirkens vigtigste salmeoversætter og blandt dem, der har arbejdet mest indgående med kirkens salmesang.  Foredraget præsenterer Grundtvigs overvejelser over kirkesangens betydning, som de viser sig i hans prosatekster såvel som i hans salmer, hvoraf sidstnævnte skal opfattes som ikke blot digteriske, men også teologiske og menighedsskabende indsatser. Da de i dag er tæt vævet sammen med folkekirkens gudstjenestetradition bliver man ved at begribe Grundtvigs salmer også klogere på kirkens trospraksis.


   Torsdag den 27. februar kl. 19.30
   "Musik, ånd og tro"
   Toke Lund Christiansen - fløjtenist og forfatter

 

Som klassisk musiker vender man igen og igen tilbage til Johann Sebastian Bachs musik. Bach var så generøs, at han betænkte stort set alle de klassiske instrumenter med beåndet musik. Instrumentalister og sangere af alle slags oplever, at Bachs musik er gennemstrømmet af ånd. At arbejde med Bachs værker og at opføre dem til koncert er en teknisk og stilistisk udfordring, men især, og det overstråler alle tekniske krav, bliver man som musiker hensat i en kontemplativ, åndelig tilstand, som på en nærmest uforståelig måde får tiden og nuet til at strække sig.

 

   NB! Aflyst - Torsdag den 26. marts kl. 19.30
   "Kirkemusik anno 2020"
    Nils Holger Petersen - Lektor emeritus og komponist 
 

Hvad er kirkemusik? Jeg vil hovedsagelig tale om gudstjenestemusik, men i bred forstand, dvs. også omfattende musik til andre gudstjenester end højmessen. Skal musik til gudstjenester være en anden slags musik end musik til andre sammenhænge? Jeg vil komme ind på det tidligere ‒ men næppe længere helt så ‒ kontroversielle spørgsmål om populær versus klassisk musik, og vedrørende traditionens betydning, samt berøre spørgsmålet om gudstjenestefornyelse, også musikalsk. I alt dette spiller salmer og forholdet mellem gamle og nye salmer og salmemelodier en betydelig rolle, men musik i kirken er også meget andet end salmer. En væsentlig problematik drejer sig om, at det i dag er vanskeligt at finde musik som forener alle på tværs af alder og andre (kulturelle) skel. Undervejs vil der blive inddraget konkrete eksempler på ny og gammel kirkemusik.

 

  BEMÆRK ÆNDRET DATO: 

  Torsdag den 11. juni kl. 19.30 i Jesuskirken

   Johann Sebastian Bach: “Ein musikalisches Opfer”
  Fløjtenist Toke Lund Christiansen
  Organist Sven Verner Olsen

Toke Lund Christiansen vil holde et kort oplæg om dette unikke værk, inden han sammen med Sven Verner Olsen vil opføre Triosonaten fra dette værk samt Bachs fløjtesonate i h-mol som afslutning på Aftenhøjskolen 2019-2020. Alle er velkomne.

Efter koncerten er der desværre ikke traktement.

 

Praktisk

 • Det er gratis at deltage i aftenhøjskolen. Tilmelding er ikke nødvendig
   
 • Man kan deltage i de enkelte møder uafhængigt af hinanden
   
 • Oplysning om eventuelle ændringer i programmet kan du finde på kirkens hjemmeside: jesuskirken.dk
   
 • Møderne finder sted i Jesuskirkens Sognegård,
  Skovbogårds Allé 11, 2500 Valby
  Undtaget er det sidste møde den 11. juni 2020, som finder sted i Jesuskirken
   
 • Til møderne vil der være et traktement, som koster kr. 30,-
   
 • Vi glæder os til at se dig i Jesuskirkens Aftenhøjskole
Med venlig hilsen
Jesuskirkens Menighedssamfund