Formand Kathrine Hyldgaard Petersen
Næstformand Kai Wöldike Bested
Kirkeværge Nicolaj Bøge Edlund Andersen
Kasserer Jette Viborg Sørensen
Kontaktperson Lisbet Martensen Rasmussen/Sørine Gotfredsen
Sekretær Kordegn Lars Ortved Jørgensen
Forretningsudvalg Formand, næstformand, kasserer samt en af kirkens præster
Regnskabsfører Kirkeadministration.dk (KAM)
Bygningskyndig Arkitekt Per Axelsen
Underskriftsberettiget Formand + Kai Wöldike Bested
Valgbestyrelse Lisbet Martensen Rasmussen (fmd), Bente Doctor Jacobsen, Morten Bangsgaard. Nicolaj Bøge Edlund Andersen stedfortræder
IT-udvalget 1 + Frank Bjørn Christensen + Kordegn Lars Ortved Jørgensen
Menighedsplejen 2
Ejerforeningen Skovbogård Niels Christian Axel Boehm, Trine Birgitte Smith, Kathrine Hyldgaard Petersen
Grundejerforeningen Skovbogård 1
Grundejerforeningen Søndermark 1
Ejerlavet Kirkevænget 1
Valby Værested 1 + 1 suppleant
Skoletjenesten 1
Harmoniumudvalget + Sven Verner Olsen